Šamorín CEI1 A 80 km - Phase 3

Šamorín CEI1 B 80 km - Phase 3

Šamorín CEI2 120 km - Phase 4

Šamorín CEI3 160 km - Phase 5

Šamorín CEIYJ1 80 km - Phase 3

Šamorín CEIYJ2 120 km - Phase 4

Šamorín CEN A 40 km - Phase 2

Šamorín CEN A 80 km - Phase 3

Šamorín CEN B 40 km - Phase 2

Šamorín CEN B 80 km - Phase 3